30/12/2019 - 12:44

Đồng chí Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh:

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã phát huy các nguồn lực, quyết tâm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt kết quả tốt. Nổi bật nhất là tập trung xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), qua đó cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên… Đồng chí Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết:

Diện mạo đô thị thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) thay đổi, sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (từ năm 2016 đến cuối năm 2019), huyện Vĩnh Thạnh cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, như: giá trị sản xuất năm 2019 ước được 7.670,5 tỉ đồng, đạt 105,28% kế hoạch, tăng 1,65 lần so năm 2015. Tổng giá trị sản xuất 2016-2019 ước đạt 25.075,33 tỉ đồng, đạt  85,62% kế hoạch. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao, trung bình 4 năm đạt 112,38%. Xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đạt kế hoạch, số lao động được giải quyết việc làm đạt 133,79% kế hoạch, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016-2020) đến nay 7,67%, đạt 127,83% kế hoạch, 86,34% dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100,16% kế hoạch, 86,93% dân số được cấp nước sạch đạt 108,66% kế hoạch, 95% chất thải rắn được thu gom đạt 100% kế hoạch, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm...

Thưa đồng chí, đồng chí tâm đắc nhất điều gì trong quá trình xây dựng và phát triển huyện NTM?

- Trong 4 năm qua, chúng tôi chú ý phát triển hạ tầng cơ sở và đạt kết quả khả quan. Trong đó, đã xây dựng mới 129 cây cầu, chiều dài 3.900m, đạt 155,39% kế hoạch; 159.589m mặt cứng đường giao thông nông thôn, đạt 138,74% kế hoạch, với tổng số vốn đầu tư hơn 153,359 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 79,399 tỉ đồng; nhân dân đóng góp 73,960 tỉ đồng, hiến 29.608m2 đất và 7.762 ngày công lao động.

  Địa phương cũng đã thực hiện được 32 đồ án quy hoạch và 9 đồ án quy hoạch chung xây dựng NTM ở 9 xã. Triển khai thực hiện nhiệm vụ, rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch chung trung tâm hành chính 2 thị trấn, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM ở tất cả 9 xã. Phối hợp với Sở Công thương, các sở ngành thành phố khảo sát thống nhất vị trí quy hoạch cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện và đang lập thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh vị trí với quy mô 44ha, cặp kênh Cái Sắn, giáp đường tránh Long Xuyên thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh và triển khai thực hiện các bước theo quy định.

Huyện đã tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, trước 2 năm so kế hoạch. Hiện, địa phương đang tập trung thực hiện giải pháp nâng cao tiêu chí NTM tại các xã…

Huyện vẫn còn cần  giải quyết, tháo gỡ khó khăn, thách thức gì  để KT-XH phát triển ổn định thời gian tới, thưa đồng chí?

- Nhìn chung, trong 4 năm qua, UBND huyện đã tổ chức thực hiện cơ bản đạt tất cả 12 chỉ tiêu KT-XH, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên về tổng thể trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH còn những hạn chế nhất định, cần phải khắc phục. Cụ thể, kinh tế có phát triển nhưng còn chậm, tỷ trọng nông nghiệp còn cao, chưa tạo được đầu ra cho sản phẩm, việc nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả thực hiện còn hạn chế, chưa hoàn thành kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn chiếm 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Việc xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển chậm; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân lao động và cán bộ công chức còn khó khăn; hệ thống chính trị tuy được củng cố, kiện toàn nhưng chất lượng hoạt động đôi khi chưa đều, từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Do đó, từ nay đến Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chỉ đạo bảo vệ và thu hoạch an toàn diện tích lúa đông xuân 2019-2020, gắn với xây dựng cánh đồng lớn đạt 70% diện tích nông nghiệp. Hoàn thành thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, tiểu thương, hộ kinh doanh đẩy mạnh sản xuất, mở rộng đầu tư phát triển nhanh thương mại dịch vụ trên địa bàn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, hết lòng phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, đồng thời phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025...

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc huện Vĩnh Thạnh được khen thưởng trong quá trình xây dựng huyện NTM.

Những chỉ tiêu quan trọng nào huyện sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, thưa đồng chí?

 Giai đoạn 2020-2025, Vĩnh Thạnh dự kiến giữ nguyên 12 chỉ tiêu chủ yếu và có cập nhật, bổ sung một số nội dung trong từng chỉ tiêu. Trong đó, tổng giá trị sản xuất 2021-2025 phải đạt 41.720 tỉ đồng; thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu thành phố giao, phấn đấu thu vượt từ 5-10% mỗi năm; xây dựng tất cả 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đến 2025, tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi: trẻ vào mẫu giáo 99,15%, bậc tiểu học 100%, bậc THCS 95%, bậc THPT 85%; đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đến 2025 còn dưới 0,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; có trên 95% dân số được cấp nước sạch vào năm 2025; 98% chất thải rắn được thu gom...

Để đạt các chỉ tiêu trên, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế; trong đó, tập trung nâng cao giá trị sản xuất đối với khu vực thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch, an toàn gắn với giữ vững môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường. Đầu tư xây dựng đồng bộ lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân; đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, đạt chuẩn NTM nâng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, hết lòng phục vụ nhân dân và chăm lo phát triển con người một cách toàn diện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển con người Việt Nam", nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Xin cảm ơn đồng chí!

HÀ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết