30/05/2009 - 20:30

Tải và chạy tập tin từ Internet an toàn hơn

Tải một tập tin từ Internet và sử dụng (mở xem hoặc cài đặt) tập tin đó như thế nào cho an toàn? Các hướng dẫn dưới đây giúp bạn xác nhận danh tính nhà xuất bản, chương trình chống virus trong máy kịp thời kiểm tra và cho bạn các lựa chọn để quyết định có tiếp tục sử dụng hay không.

1. Lưu (save) tất cả tài liệu đang làm trên máy để tránh trường hợp bị mất dữ liệu nếu sự cố xảy ra. Một số trường hợp, khi cài phần mềm, dữ liệu đang hiển thị trên máy sẽ bị mất.

2. Bấm kép lên liên kết hoặc tập tin muốn download. Internet Explorer hiển thị lời cảnh báo như sau:

 

Trong đó, A: Tên và kiểu tập tin; B: Tên nhà xuất bản (hay nhà sản xuất); C: Hướng dẫn của Internet Explorer.

3. Nếu bạn nghi ngờ về tập tin sắp tải, bấm nút Save.

4. Chỉ cho chương trình biết nơi bạn muốn cất giữ và bấm tiếp nút Save.

5. Sau khi lưu vào đĩa cứng, nhắp kép lên tập tin để mở hoặc chạy tập tin. Nếu chương trình chống virus trong máy phát hiện có virus, bạn đừng tiếp tục chạy, hãy xóa file đó khỏi đĩa cứng.

6. Internet Explorer cũng hiển thị lời cảnh báo khi chạy tập tin. Bạn click vào tên nhà sản xuất (A) để kiểm chứng tính hợp lệ của chữ ký số từ nhà sản xuất. Nếu bạn không thể bấm được vào tên nhà sản xuất trong hộp thoại này, tức tập tin không được xác nhận bằng chữ ký điện tử, chỉ bấm nút “Run” khi bạn tin tưởng tuyệt đối về nguồn gốc của nó.

 

Để dễ dàng kiểm tra chữ ký nhà sản xuất, hãy đánh dấu vào ô “Always ask before opening this file” (B) để chương trình hiển thị thông báo mỗi khi chạy tập tin.

7. Nếu bạn thấy câu “The digital signature is Ok” khi click vào tên nhà sản xuất, bạn bấm OK, và bấm tiếp Run để chạy tập tin. Nếu không thấy câu này, có thể nội dung tập tin hoặc mã nguồn của nó đã bị thay đổi, tốt nhất không chạy tập tin này trừ khi bạn biết rõ về nó.

8. Cần đọc kỹ các điều khoản thỏa thuận sử dụng phần mềm với nhà sản xuất. Nếu bạn đồng ý tất cả các điều khoản thì bấm “I Agree”. Các phần mềm được đóng gói cùng với phần mềm gián điệp thường kèm theo điều khoản như “... sẽ được phép theo dõi thói quen lướt web hoặc hiển thị các quảng cáo trên máy của bạn”. Nếu vô ý, bạn có thể đã cho phần mềm gián điệp thực hiện hành vi theo dõi trên máy bạn.

9. Theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện các bước cài đặt còn lại. Cần cẩn thận với tất cả các loại tập tin, đặc biệt là các loại tập tin dạng .exe, .com, .bat, và .vbs, có thể làm tổn hại hệ thống. Tuy các file dạng .jpg, .gif, .mp3, hoặc .txt ít nguy hại hơn, nhưng không có loại tập tin nào là an toàn tuyệt đối.

HOÀNG ĐẠT

Chia sẻ bài viết