13/11/2020 - 06:31

Sẽ trình HĐND thành phố xem xét, thông qua 47 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng trong năm 2021

(CT) - Để có cơ sở thực hiện thu hồi đất các công trình, dự án theo đúng quy định của Luật Đất đai, UBND TP Cần Thơ vừa thống nhất nội dung tờ trình về danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2021 để trình tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố xem xét, thông qua.

Theo đó, có 47 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 147,77ha (có 26 dự án chuyển tiếp với diện tích 98,77ha), trong đó sử dụng đất trồng lúa với diện tích 29,11ha. Cụ thể có 27 dự án sử dụng vốn ngân sách, với diện tích 32,97ha; 20 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với diện tích 114,80ha.

Quận Ninh Kiều có 15 dự án (7 dự án vốn ngân sách và 8 dự án vốn ngoài ngân sách), với diện tích 42,3ha, trong đó, có 4 dự án sử dụng đất trồng lúa với diện tích 8,42ha. Quận Bình Thủy có 7 dự án (2 dự án vốn ngân sách và 5 dự án vốn ngoài ngân sách), diện tích 48,93ha, trong đó có 3 dự án sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,19ha. Quận Cái Răng có 5 dự án (2 dự án vốn ngân sách và 3 dự án vốn ngoài ngân sách), diện tích 21,89ha, trong đó 2 dự án sử dụng đất trồng lúa với diện tích 0,8ha. Quận Ô Môn có 4 dự án (vốn ngân sách), diện tích 2,85ha. Quận Thốt Nốt 4 dự án (2 dự án vốn ngân sách và 2 dự án vốn ngoài ngân sách), diện tích 11,76ha, trong đó có 2 dự án sử dụng đất trồng lúa với diện tích 5,25ha. Huyện Phong Điền 3 dự án (sử dụng vốn ngân sách), diện tích 7,79ha, trong đó có 1 dự án sử dụng đất trồng lúa với diện tích 1,5ha. Huyện Cờ Đỏ 5 dự án (4 dự án vốn ngân sách và 1 dự án vốn ngoài ngân sách), diện tích 10,95ha, trong đó có 2 dự án sử dụng đất trồng lúa với diện tích 2,15ha. Huyện Thới Lai 3 dự án (sử dụng vốn ngân sách), diện tích 1,3ha, trong đó sử dụng đất trồng lúa với diện tích 0,8ha. Huyện Vĩnh Thạnh 1 dự án (sử dụng vốn ngoài ngân sách), dự án không đăng ký diện tích đất thu hồi năm 2021, chỉ cập nhật vào danh mục thu hồi đất để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha theo quy định.

Đối với diện tích đất trồng lúa 29,11ha nằm trong 17 dự án do 7 quận, huyện đăng ký được đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để làm cơ sở thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định…

          H.VĂN

Chia sẻ bài viết