24/12/2007 - 17:26

Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 (Quận Cái Răng)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười một)(Xem tiếp)

(Xem tiếp)

Chia sẻ bài viết