11/03/2020 - 10:22

Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo ở nông thôn 

(CT)- Thực hiện tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, công tác phát triển giáo dục và đào tạo ở nông thôn được thành phố đặc biệt quan tâm thông qua việc đầu tư theo quy hoạch mạng lưới trường lớp và xây dựng các trường đạt chuẩn, mua sắm dụng cụ dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ dân trí cho dân cư nông thôn.

Ban Chỉ đạo thành phố kiểm tra bếp ăn tại Trường Mầm non Nhơn Ái, huyện Phong Điền. 

Đến thời điểm hiện nay toàn bộ 36 xã thuộc 4 huyện (Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh) đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề đạt trên 80%; tổng số trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên 145/192 trường. Công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục tạo được chuyển biến tích cực phục vụ cho việc dạy và học; phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục góp phần giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất cho việc dạy và học từ đó thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển...

Tin, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết