11/10/2012 - 10:01

Quản lý nhiều tài khoản lưu trữ trực tuyến trên Windows 8

Nếu bạn sử dụng SkyDrive như một dịch vụ lưu trữ trực tuyến mặc định, mọi việc sẽ rất suông sẻ khi bạn nâng cấp lên Windows 8. Tuy nhiên, nếu bạn quen dùng Dropbox, bạn sẽ gặp một chút khó khăn, vì (hiện tại) Dropbox chưa có giao diện chính thức quản lý tập tin phù hợp giao diện Metro của Windows 8. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng All My Storage để quản lý nhiều dịch vụ hoặc nhiều tài khoản lưu trữ trực tuyến, như SkyDrive, Dropbox và quản lý tập tin trên ổ đĩa cứng trong giao diện hiện đại của Windows 8 thật đơn giản.

* Cài đặt và chạy All My Storage

Bạn cài All My Storage từ Windows Store. Tải tại: http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/all-my-storage/106e54c6-b6bd-4ea1-96b8-7f53f5997f0e.

 

Sau khi cài đặt, bạn chạy nó từ màn hình Start. Bấm phím Windows, gõ "storage" và chọn All My Storage trong kết quả tìm kiếm. Hiện tại, ứng dụng này miễn phí và không có bất kỳ hạn chế nào.

Khi ứng dụng chạy lần đầu, nó cho thấy bạn không có tài khoản nào được liên kết. Bạn click chuột phải lên bất cứ nơi nào trong ứng dụng để mở thanh menu, sau đó bấm vào Manage Accounts.

* Quản lý tài khoản lưu trữ trực tuyến

- Để liên kết vào tài khoản đám mây, bạn vào tùy chọn Link New Account.

- Cung cấp tên cho tài khoản trong hộp Name your Account, và chọn dịch vụ lưu trữ trực tuyến (ví dụ trường hợp này là Dropbox) trong hộp Select Storage Provider, sau đó click vào nút Link.

- Chương trình ngay lập tức đòi hỏi về điều khoản sử dụng. Bạn bấm nút Allow để cho phép.

- Đến đây, bạn được yêu cầu liên kết với tài khoản Dropbox từ All My Storage. Hãy đăng nhập tài khoản Dropbox của bạn.

- All My Storage hỏi bạn quyền truy cập Dropbox, bạn bấm nút Allow một lần nữa.

- Bây giờ, bạn có thể thấy các tập tin trong Dropbox trên All My Storage. Từ đây, bạn dễ dàng tải lên tập tin mới và tải về tập tin có sẵn trong đó thông qua thanh ứng dụng.

Đối với SkyDrive, các bước cấu hình cũng tương tự, chỉ có khác là bạn không phải đăng nhập tài khoản SkyDrive vì bạn đã đăng nhập Windows 8.

* Quản lý trên hệ thống cục bộ

Để quản lý tập tin trên hệ thống cục bộ (trên ổ đĩa cứng của máy tính) bằng All My Storage, bạn làm như sau:

- Từ tùy chọn Link New Account, bạn cung cấp tên cho tài khoản (ví dụ desktop) trong hộp Name your Account, sau đó chọn My Local File System như nhà cung cấp dịch vụ, sau đó nhấp vào "chọn thư mục gốc" (Select Root Folder).

- Click tiếp vào "Files" và chọn thư mục bạn muốn đưa vào quản lý (ví dụ Documents).

- Nhấp Choose this Folder và sau đó nhấp OK.

- Quay trở về màn hình "Link Another Storage Provide Account" và nhấp vào nút Link. Sau đó nhấp tiếp Allow.

Bây giờ, qua All My Storage, các tập tin cục bộ và lưu trữ trực tuyến được quản lý cùng một nơi, bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng truy cập dữ liệu của mình trong giao diện hiện đại của Windows 8.

HOÀNG THY

Chia sẻ bài viết