21/10/2021 - 07:09

Phê duyệt 3 quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp đến nộp và tra cứu hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ.

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2619/QÐ-UBND ngày 13-10-2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Ðầu tư.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, gồm: Ðề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. UBND thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ đã phê duyệt bảo đảm phù hợp với quyết định này. Ðồng thời, giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công thành phố để áp dụng.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết