08/08/2017 - 21:40

Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ:

Nâng cao chất lượng trong từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

Năm 2017, TP Cần Thơ đặt mục tiêu công nhận 7 xã và phấn đấu 1 xã, với kỳ vọng nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố lên 28/36 xã. Mặc dù gặp không ít khó khăn, song tiến trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của các xã đang diễn ra đúng tiến độ. TP Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực để các xã về đích đúng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp đưa công cuộc XDNTM toàn thành phố đi vào chiều sâu.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng điều phối XDNTM TP Cần Thơ, cho biết:

 

- Tính đến nay, TP Cần Thơ có 20/36 xã được công nhận xã nông thôn mới. Tình hình XDNTM tại 8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đang diễn ra đúng tiến độ. Hiện các xã của huyện Vĩnh Thạnh gồm: Thạnh Lộc, Vĩnh Bình đạt 19/19 tiêu chí, Thạnh Mỹ đạt 15 tiêu chí; huyện Thới Lai: xã Định Môn và Trường Thành đạt 16 tiêu chí, Trường Thắng đạt 13 tiêu chí; huyện Cờ Đỏ: xã Thới Đông đạt 15 tiêu chí và Đông Thắng 14 tiêu chí. Điểm nhấn trong XDNTM của thành phố từ đầu năm đến nay là sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân về XDNTM. Nhờ công tác tuyên truyền được các xã tập trung thực hiện giúp người dân dần hiểu rõ về XDNTM. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện tham gia hiến đất, ủng hộ tiền mặt, hiện vật, sôi nổi đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông, tham gia giám sát công trình... Người dân còn tự sửa sang hàng rào, chỉnh trang nhà cửa; tăng cường liên kết trong sản xuất như tham gia vào mô hình “Cánh đồng lớn”...

* Để sát hợp với tình hình thực tiễn XDNTM tại địa phương, cuối năm 2016, UBND TP Cần Thơ ban hành Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Sau thời gian triển khai thực hiện, ông nhận xét như thế nào về bộ tiêu chí mới này?

- Qua hơn 6 năm (từ năm 2010) triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM cho thấy một số tiêu chí vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn mang tính đặc thù của mỗi vùng miền. Chính vì vậy, Chính phủ đã kịp thời Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Bộ Tiêu chí mới). Từ bộ tiêu chí này, TP Cần Thơ ban hành Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

So với Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về nông thôn mới trước đây (20 tiêu chí) Bộ Tiêu chí mới giảm 1 tiêu chí. Tuy nhiên, các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí mới có độ bao phủ rộng, có chiều sâu, yêu cầu cao hơn nên tương đối khó thực hiện. Sau khi rà soát lại tình hình XDNTM trên địa bàn 36 xã theo Bộ tiêu chí mới, kết quả trung bình mỗi xã đạt 15,06 tiêu chí. Một số tiêu chí khó thực hiện như: tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (hộ nghèo) và tiêu chí số 15 (y tế). Quá trình thực hiện, Bộ Tiêu chí này sẽ từng bước được hoàn thiện và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội TP Cần Thơ theo từng thời kỳ. Như vậy, với sự ra đời của Bộ Tiêu chí mới, những vướng mắc, bất hợp lý ở một số tiêu chí trước đây căn bản được tháo gỡ. Vấn đề còn lại là sự quyết tâm, nỗ lực của mỗi địa phương trong việc hoàn thành bộ tiêu chí mới này.

* Hiện tại, công tác XDNTM của thành phố gặp khó khăn gì không, thưa ông?

- Như đã nói ở phần trên, sự ra đời của Bộ Tiêu chí mới đi sâu vào chất lượng, các chỉ tiêu thành phần trong mỗi tiêu chí có xu hướng yêu cầu cao hơn tạo áp lực lớn cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, đây không phải là cản ngại quá lớn mà khó nhất vẫn là vốn đầu tư XDNTM. Nguồn vốn thực hiện Chương trình XDNTM của thành phố không nằm trong danh mục được Trung ương phân bổ, thành phố tự điều tiết nên việc đầu tư cho các địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu, phân bổ vốn chưa kịp thời. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, người dân chưa hiểu hết ý nghĩa, lợi ích của chương trình, coi XDNTM là nhiệm vụ của chính quyền các cấp, vốn hoàn toàn do Nhà nước hỗ trợ nên đã ảnh hưởng đến tiến độ chung. Phần lớn các xã XDNTM trên địa bàn thành phố có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên khả năng huy động vốn trong dân gặp không ít trở ngại.

Phát triển sản xuất qua đó nâng cao thu nhập cho người dân được nhiều xã XDNTM chú trọng. 

Xác định doanh nghiệp giữ vai trò “đòn bẩy” trong XDNTM, thời gian qua, thành phố chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thực sự thiết tha với nông nghiệp, nông dân, nông thôn không nhiều. Nguyên nhân chính do những chính sách chưa thực sự thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nên chưa tạo sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp.

* Thời gian tới, Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM ở TP Cần Thơ tập trung vào những công tác trọng tâm trong nào, thưa ông?

- Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu công cuộc XDNTM TP Cần Thơ bước sang giai đoạn mới theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng trong việc thực hiện từng tiêu chí. Do đó, tùy tình hình thực tế, mỗi địa phương cần xác định những tiêu chí mang tính đột phá, tạo điều kiện để thực hiện các tiêu chí khác. Trong đó tập trung cho các tiêu chí phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho bà con như mô hình “Cánh đồng lớn” chẳng hạn. Đối với 8 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong năm nay, thành phố đang đẩy nhanh quá trình phân bổ vốn, tạo điều kiện để địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí cứng cần đạt. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để việc công nhận nông thôn mới đúng quy trình, tiến độ.

Trong XDNTM, sức dân là “sức bền”, người dân là chủ thể, đồng thời là đối tượng được thụ hưởng những lợi ích từ công cuộc XDNTM. Do đó, Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, bám sát phương châm người dân “dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và dễ đóng góp”. Qua đó, tạo điều kiện để người dân hiểu rõ mục đích, nội dung, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong việc giúp người dân chuyển biến về mặt nhận thức, tạo sự đồng thuận qua đó huy động tối đa nguồn lực từ nhân dân.

* Xin cảm ơn ông!

MỸ THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết