09/02/2011 - 14:31

Mỹ Khánh tiên phong xây dựng nông thôn mới

Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm 1997 và được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa” vào năm 2000. Được sự đồng thuận cao của Đảng ủy, UBND huyện Phong Điền và quần chúng nhân dân... Mỹ Khánh mạnh dạn làm đơn vị xã tiên phong của TP Cần Thơ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cơ sở xây dựng xã NTM

Những năm qua, kinh tế trên địa bàn xã Mỹ Khánh có bước tăng trưởng, phát triển ổn định, hệ thống chính trị luôn được củng cố kiện toàn. Đặc biệt, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền, xã Mỹ Khánh đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại tương đối hoàn chỉnh. Đây là những thuận lợi lớn để Mỹ Khánh tiến hành xây dựng xã NTM.

Trung tuần tháng 1 vừa qua, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền tổ chức “Lễ phát động xây dựng xã NTM Mỹ Khánh”, hơn 750 đại biểu là doanh nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hộ dân, cán bộ... đến dự. Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh Trần Hoàng Lâm cho biết: Trên nền tảng đạt được của xã văn hóa, xã anh hùng, Đảng ủy, UBND xã luôn quyết tâm hướng đến thực hiện xã NTM. Đảng ủy xã đã có Nghị quyết, UBND xã ra Quyết định về tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các ngành, đoàn thể thực hiện công tác xây dựng NTM; tiến hành thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM xã Mỹ Khánh... Song song đó, Đảng ủy, UBND xã, các ngành, đoàn thể... đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM trong nội bộ và nhân dân thông qua việc lồng ghép và các cuộc họp dân, các cuộc tiếp xúc cử tri...

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội xã Mỹ Khánh, tại buổi “Lễ phát động xây dựng
xã NTM Mỹ Khánh” thu hút đông đảo người xem. 

Theo ông Trần Hoàng Lâm, từ đó đại bộ phận cán bộ, nhân dân trong xã đều nhận thức được rằng: Xây dựng NTM là chủ trương phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết địa phương “phát triển nông nghiệp toàn diện kết hợp với du lịch sinh thái” góp phần xây dựng địa phương, xây dựng huyện Phong Điền thực hiện tiêu chí “huyện sinh thái”. Xây dựng NTM cũng nhằm nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Nông dân được đào tạo có trình độ đáp ứng nhu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện...

Mục tiêu đặt ra cho năm 2011

Với sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành hữu quan, hiện nay, xã Mỹ Khánh đã khảo sát, đối chiếu bổ sung từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM (Bộ tiêu chí) và xác định đạt 14/19 tiêu chí. Về 5 tiêu chí chưa đạt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh Trần Hoàng Lâm cho biết: Về Trường học: hiện xã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia và đang xây dựng Trường Mầm non Mỹ Khánh đạt chuẩn quốc gia. Về cơ sở vật chất, xã có 1 nhà văn hóa đạt chuẩn văn hóa, chưa có khu trung tâm văn hóa xã và khu thể thao ấp, đang đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cấp trong thời gian tới. Về chợ: hiện xã Mỹ Khánh có 1 chợ nông thôn với 690m2 phục vụ nhu cầu tự tiêu, tự sản địa phương đã đạt chuẩn văn hóa. Về nhà ở dân cư: qua điều tra, hiện toàn xã có 40 căn nhà tạm, địa phương sẽ tiếp tục xóa nhà tạm trong thời gian tới. Về cơ cấu lao động: tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 41%; hướng tới Mỹ Khánh sẽ giảm tỷ lệ này xuống để đạt tiêu chí đề ra; trong đó, tập trung nâng cao đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ.

Trên cơ sở phân tích những chỉ tiêu chưa đạt trên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh Trần Hoàng Lâm cho biết thêm: “Quyết tâm của Đảng ủy, UBND, cùng các ban, ngành hữu quan, Mỹ Khánh sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2011, xã Mỹ Khánh sẽ đề nghị các cơ quan chức năng công nhận là “xã NTM””. Để đạt được mục tiêu này, theo Chủ tịch UBND xã Trần Hoàng Lâm, ngoài việc nâng chất các tiêu chí đã hoàn thành, tập trung hoàn thành 5/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí còn lại, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện kết hợp với du lịch sinh thái, xây dựng NTM theo hướng đô thị sinh thái. Huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống của người dân. Ngoài ra, Mỹ Khánh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ở địa phương, phát huy sức mạnh của đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là hội nông dân làm nòng cốt tuyên truyền phổ biến nhằm làm chuyển biến cơ bản nhận thức của người dân đối với chủ trương của đảng và Nhà nước về xây dựng NTM...

Cần tạo sự đồng thuận

Theo đánh giá của các ngành hữu quan, xã Mỹ Khánh đã và đang có những bước đi đúng đắn của quá tình xây dựng NTM. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, vừa qua, tại buổi làm việc với địa phương về việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Anh Thùy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho rằng: Thời gian tới, Mỹ Khánh cần xác định từng việc làm cụ thể, đưa ra lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí. Trong đó, các phương án, kế hoạch vốn đầu tư phải thể hiện đâu là nguồn vốn từ ngân sách, vốn huy động từ nhân dân, vốn vay từ các tổ chức tín dụng... Bởi từ việc xác định được những khả năng đầu tư này thì lộ trình đưa ra mới có thể thực hiện được.

Quy hoạch là một trong những tiêu chí quan trọng nhất của nội dung xây dựng NTM. Vì thế, trong công tác này, lãnh đạo địa phương cần chủ động liên hệ với các sở ngành hữu quan để đảm bảo thực hiện đúng theo quy hoạch phát triển của thành phố. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng: Mỹ Khánh cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, đoàn thể và cả người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là những đầu tàu trong phong trào xây dựng NTM. Từ đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc đến đại bộ phận người dân, vận động, khuyến khích người dân tham gia quá trình xây dựng NTM. Có như vậy, Mỹ Khánh mới có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra: được công nhận xã NTM vào cuối năm 2011.

Bài, ảnh: ĐÔNG TRIỀU

Chia sẻ bài viết