10/11/2018 - 17:24

Miền ta đang mùa bấc 

Từ Dạ Linh

Miền ta đang trở bấc
Em nồng ấm xênh xang
Bàn tay chạm phải gió
Hơ tình phía xa xăm.
 
Miền ta đang trở bấc
Một chiều bỏ đi hoang
Ven đường chùm hoa dại
Nở bung cả chiều vàng.
 
Miền ta mùa trở bấc
Ngồi đong kỷ niệm xưa
Mắt môi chừng có lửa
Cháy trong chiều đong đưa.

 Miền ta giờ trở bấc
Ngọn gió về ngang cửa
Chạm ta chút hương mùa
Hát ru tình u ơ

Chia sẻ bài viết