24/07/2013 - 14:50

Kiện toàn bộ máy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ XDNTM trên địa bàn xã Trung An, huyện Cờ Đỏ.

Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), song song với việc thành lập Ban Chỉ đạo XDNTM các cấp, Thành ủy Cần Thơ đã phân công Thành ủy viên phụ trách chỉ đạo 36 xã XDNTM. Nhờ bộ máy này, công tác lãnh, chỉ đạo được thực hiện sâu sát, đồng bộ và kịp thời, công cuộc XDNTM của thành phố gặt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mới đây, tại Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo xã XDNTM do Thành ủy Cần Thơ, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM thành phố tổ chức, các thành viên trong Ban Chỉ đạo có dịp nhìn lại và đề xuất nhiều giải pháp kiện toàn bộ máy chỉ đạo XDNTM từ cấp thành phố đến từng địa phương.

Sâu sát cơ sở

Ngay từ khi bắt tay vào công cuộc XDNTM, Ban Chỉ đạo XDNTM cấp thành phố, huyện đã được thành lập. Cấp xã có 36/36 xã thành lập Ban Quản lý, 25/36 xã thành lập Ban Chỉ đạo và 18/36 xã có Ban Phát triển ấp. Ngoài ra, Thành ủy Cần Thơ còn phân công 36 Thành ủy viên phụ trách chỉ đạo 36 xã XDNTM. Nhờ bộ máy này, công tác tuyên truyền về chủ trương XDNTM được thực hiện đồng bộ bằng nhiều hình thức, góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân nông thôn về XDNTM. Điển hình như: xây dựng chuyên mục nông thôn mới trên cổng thông tin điện tử thành phố; phối hợp với các ngành hữu quan mở các lớp đào tạo, tập huấn về XDNTM; phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức XDNTM” giai đoạn 2011-2015…

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết: “Qua hơn 2 năm triển khai XDNTM, Ban Chỉ đạo thành phố đã phối hợp với các sở, ngành hữu quan tổ chức 45 lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ ban ngành, chính quyền, tổ trưởng tổ hợp tác, chủ nhiệm hợp tác xã… về cách thức viết kế hoạch, quản lý hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; viết đề án XDNTM; cơ chế huy động vốn; lập kế hoạch quản lý tài chính trong XDNTM với sự tham gia của người dân… Nhờ đó, các cán bộ tham gia chương trình đã nâng cao kiến thức, kỹ năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới”. Thành ủy viên phụ trách chỉ đạo XDNTM các xã đã xây dựng kế hoạch và lịch đi cơ sở thường xuyên (1 lần/tháng) và đột xuất khi cần để đề ra giải pháp hỗ trợ kịp thời. Các đồng chí cũng tham dự đầy đủ các cuộc họp về nông thôn mới; gặp gỡ trao đổi với chính quyền, nhân dân địa phương để nắm chắc diễn biến trên địa bàn, có hướng chỉ đạo sát thực. 

Hơn 2 năm XDNTM, nhờ sự phối hợp kịp thời của các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố đến cấp xã, việc thực hiện 20 tiêu chí đã có bước chuyển biến đáng kể. So với năm 2010, hiện TP Cần Thơ có 7 xã đạt từ 14-19 tiêu chí (tăng 7 xã), 19 xã đạt từ 9-13 tiêu chí (tăng 11 xã), 10 xã đạt từ 5-8 tiêu chí (giảm 2 xã) và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 16 xã) so với 20 tiêu chí của Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Đồng thời, lực lượng này còn đóng vai trò nòng cốt trong phát huy sức dân xây dựng các công trình công cộng nông thôn (hệ thống cầu, đường giao thông, thủy lợi…), giữ vai trò liên kết sản xuất trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình “Cánh đồng lớn”…

Kiện toàn bộ máy

Mặc dù có nhiều nỗ lực, song công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình XDNTM trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Đặc biệt, nhận thức của một số ngành, địa phương còn hạn chế; trong chỉ đạo chưa quan tâm đúng mức việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ông Trần Văn Mới, Bí thư xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thẳng thắn nhìn nhận: “Khởi phát chỉ với 1 tiêu chí, đến nay xã Tân Thạnh đã đạt 7/20 tiêu chí. Đây là nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Thạnh. Tuy nhiên, công cuộc XDNTM của xã có lúc, có nơi diễn ra tình trạng buông lỏng, trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn từ ngân sách. XDNTM của xã vẫn chưa có những “đầu tàu”, những điển hình tiên tiến để gây hiệu ứng, vực dậy phong trào”. Một số xã XDNTM chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, chưa phát huy hiệu quả nguồn vốn từ việc lồng ghép các chương trình, dự án nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo xã XDNTM, các đại biểu thống nhất việc phân công Thành ủy viên phụ trách chỉ đạo 1 xã XDNTM là hợp lý. Tuy nhiên, chưa có sự phân công người phụ trách chung trên địa bàn mỗi huyện làm đầu mối nên công tác phối hợp lỏng lẻo. Đây là nguyên nhân khiến vai trò của các Thành ủy viên chưa được phát huy, công tác vận động tài trợ, xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, Thành ủy Cần Thơ tập trung kiện toàn bộ máy chỉ đạo. Ông Bùi Hữu Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cho biết: “Thành ủy đã thông qua Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc điều chỉnh phân công Thành ủy viên trực tiếp chỉ đạo xã XDNTM. Đặc biệt, phân công đồng chí làm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn chỉ đạo chung trên địa bàn huyện. Đây là giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các đồng chí Thành ủy viên được phân công chỉ đạo xã với nhau và với các thành viên trong Ban Chỉ đạo XDNTM thành phố nhằm phát huy sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ XDNTM”.

Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM trên địa bàn thành phố đến năm 2020 xác định rõ: Mục tiêu đến năm 2015, TP Cần Thơ phấn đấu có 12/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, để đạt được mục tiêu trên, Ban chỉ đạo XDNTM các cấp phải quán triệt tinh thần Nghị quyết 26 về nông nghiệp-nông dân-nông thôn, trong đó lấy XDNTM làm nhiệm vụ trọng tâm. Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần uyển chuyển, linh hoạt để đề ra giải pháp sát hợp với tình hình thực tế. Mục tiêu cuối cùng của XDNTM là cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Do vậy, các xã cần quan tâm đến quy hoạch, tổ chức lại sản xuất trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, gắn liền sản xuất-chế biến-tiêu thụ... Các địa phương cần tổ chức sơ, tổng kết, báo cáo định kỳ để đúc kết kinh nghiệm, kịp thời khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh; gắn thi đua, khen thưởng với nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong công cuộc XDNTM…

Bài, ảnh: MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết