03/01/2009 - 20:19

Kiểm tra tính an toàn tài khoản Gmail

Hiện nay, việc đăng nhập tài khoản email trên nhiều máy tính trở nên hết sức gần gũi với nhiều người chuyên “di động”. Nếu như bạn truy cập vào mail tại một máy nào đó mà quên thoát khỏi hòm thư thì có thể khi đó người khác vào được hòm thư của bạn mà không cần phải khai báo mật khẩu. Lúc này, nếu đang dùng một máy khác, bạn có thể thực hiện như sau để kiểm tra trạng thái đăng nhập của tài khoản email trong quá khứ với công cụ sẵn có của Google.

Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên tiến hành đăng nhập vào tài khoản email của mình để kiểm tra. Sau đó tại cửa sổ làm việc chính của Gmail, kéo thanh trượt xuống dưới và chọn HTML cơ bản (basic HTML) ở dòng Gmail chế độ xem (Gmail view)

- Đối với email sử dụng ngôn ngữ hiển thị Tiếng Anh: nhấn vào nút Details bên cạnh dòng thông báo Last account activity... (với ... là khoảng thời gian đăng nhập email trước đó). Cửa sổ hiện ra, nhấn vào nút Sign out all other sessions để thoát mọi thông tin đăng nhập trước đó tại tất cả các máy. Thao tác này được Google xác nhận thông qua địa chỉ IP của từng máy mà bạn đã sử dụng.

- Đối với email sử dụng ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt: nhấn vào nút Chi tiết bên cạnh mục Hoạt động gần đây nhất của tài khoản... Tại cửa sổ hiện ra, nhấn vào nút Đăng xuất khỏi tất cả các phiên khác.

KARTY

Chia sẻ bài viết