28/09/2011 - 08:48

Kiểm tra công tác lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới tại huyện Phong Điền

(CT)- Chiều 27-9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng các ngành hữu quan có buổi làm việc với UBND huyện Phong Điền về tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) huyện Phong Điền và tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã Mỹ Khánh.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Phong Điền, đến nay, 6/6 xã trên địa bàn huyện đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; 6/6 xã đều có quy hoạch chi tiết trung tâm xã. Đối với công tác lập đồ án quy hoạch, hiện nay, ngoài xã Mỹ Khánh cơ bản hoàn thành và trình các ngành hữu quan đóng góp, các xã còn lại đều đã thông qua đồ án quy hoạch tại xã. Trong đó, 2 xã Nhơn Ái và Nhơn Nghĩa đang chuẩn bị thông qua đồ án quy hoạch tại huyện. Dự kiến, Phong Điền sẽ hoàn thành xong đồ án quy hoạch 6/6 xã NTM và trình các ngành hữu quan đóng góp ý kiến trong tháng 10-2011.

Theo Ban quản lý xây dựng NTM xã Mỹ Khánh, đến nay, xã đạt 16/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM. Dù là xã điểm của TP Cần Thơ nhưng công tác xây dựng NTM của xã còn nhiều khó khăn. Trong đó, công tác tuyên truyền dù được xã thực hiện thường xuyên nhưng nhận thức và thực hiện của người dân vẫn chưa quyết liệt. Một số công trình triển khai thực hiện còn chậm (chợ, đường, nhà văn hóa ấp...) do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do lập thủ tục pháp lý và vốn...

Tại buổi họp, để đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng lập quy hoạch xã NTM, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đề nghị: Các xã phải định hướng, đưa ra những yêu cầu quy hoạch về hệ thống giao thông, trường học, vùng sản xuất... Trên cơ sở này, đơn vị tư vấn căn cứ vào các quy định hiện hành để tiến hành quy hoạch xã NTM và đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Các địa phương cần cân nhắc, xem xét đưa vào quy hoạch khi người dân thật sự cần thiết ở một số tiêu chí như: chợ, nghĩa trang... Để quy hoạch chặt chẽ, các buổi thông qua quy hoạch xã NTM, Chủ tịch UBND huyện chủ trì, có sự tham dự của Thường trực Huyện ủy, HĐND và các ngành hữu quan của huyện để cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến. Đến cuối tháng 11-2011, huyện Phong Điền phải hoàn thành phê duyệt quy hoạch NTM 6/6 xã; trong đó xã Mỹ Khánh phải hoàn thành vào đầu tháng 10-2011.

Đối với xã Mỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những nỗ lực của xã trong thực hiện công tác xây dựng NTM thời gian qua. Để được công nhận xã NTM đúng theo kế hoạch (cuối năm 2011), Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Ngoài việc củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt, xã phấn đấu thực hiện và hoàn thành 4/20 tiêu chí còn lại như: giao thông (tiêu chí 2), cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6), chợ nông thôn (tiêu chí số 7) và thu nhập (tiêu chí số 10). Vì là xã điểm của thành phố, là cơ sở cho các địa phương khác rút kinh nghiệm, học tập nên Mỹ Khánh cần thực hiện công tác quy hoạch, lập đề án xã NTM một cách bài bản. Xã phải xem xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ và chính quyền; có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, bàn bạc, trao đổi người dân thực hiện từng tiêu chí trong xây dựng NTM.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết