16/11/2019 - 17:28

Hội thảo “Phát triển thương mại và khoa học công nghệ vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập quốc tế” 

(CT)- Ngày 16-11, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp Trường Đại học Tây Đô tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển thương mại và khoa học công nghệ vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ Hội thảo.

Hội thảo kỳ vọng tạo ra cách nhìn, tiếp cận mới nhằm thay đổi nền nông nghiệp ĐBSCL từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”. Trong đó, các vấn đề được quan tâm là nâng giá trị gia tăng; đẩy mạnh thương mại hóa nông sản; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư.

Theo các chuyên gia, mặc dù ĐBSCL có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp nhưng giá trị mang lại chưa tương thích với tiềm năng của vùng; giá bán nông sản còn thấp nên đời sống nông dân bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Để giải bài toán nâng cao thu nhập cho nông dân, vấn đề tái cơ cấu sản xuất và liên kết nâng cao chuỗi giá trị đồng bằng trở nên cấp thiết. Các địa phương vùng ĐBSCL cần khuyến khích các nhà đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp lớn có đủ năng lực và kinh nghiệm để đầu tư và khai thác có hiệu quả dịch vụ logistics. Đây là giải pháp tối ưu nhằm khắc phục khó khăn trong phát triển hạ tầng giao thông của vùng vừa góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, các tỉnh, thành cần quan tâm đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất (Internet vạn vật -IoT, trí tuệ nhân tạo-AI, phân tích dữ liệu lớn-SMAC…) để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản; phát triển các mặt hàng nông nghiệp có ưu thế cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thị trường để tăng cường hội nhập…

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết