18/01/2018 - 09:24

Hoàn toàn hết hạn nâng cấp miễn phí từ Windows 8.1 lên Windows 10 

Mặc dù chương trình nâng cấp miễn phí lên Windows 10 đã kết thúc từ khá lâu và Microsoft tiếp tục “mở cửa hậu” cho người dùng thêm hơn một năm, song đến ngày 16-1 chương trình này đã hoàn toàn đóng lại. Chương trình nâng cấp miễn phí ban đầu đã kết thúc từ tháng 7-2016, nhưng Microsoft tiếp tục “để ngỏ” khả năng nâng cấp miễn phí cho những người dùng sử dụng các công cụ hỗ trợ như đọc màn hình, bàn phím Braille. Thời hạn này cũng được khuyến cáo kết thúc vào ngày 31-12, nhưng nó tiếp tục lại được kéo dài và Microsoft quyết định dừng vào ngày 16-1.

Song song đó, Microsoft cũng đã ngừng hỗ trợ chính thức Windows 8.1 từ ngày 9-1. Do đó, hệ điều hành 5 năm tuổi sẽ không còn được bổ sung tính năng mới hay sửa lỗi. Nó sẽ chỉ được hỗ trợ mở rộng với các bản cập nhật an ninh, đến năm 2023.

Khôi Minh (Theo PCW)

Chia sẻ bài viết