18/05/2020 - 05:47

Hỗ trợ hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

Nâng chất hoạt động cho hợp tác xã

(CT)- Để hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, Liên minh HTX Việt Nam vừa tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ xây dựng HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị” cho các cán bộ tư vấn ở các đơn vị có liên quan, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước.

HTX nông nghiệp An Xuân, huyện Cờ Đỏ đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại... phục vụ sản xuất lúa theo hướng tập trung. 

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung chính: tư vấn mô hình hoạt động của HTX, tư vấn hoạt động tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, tư vấn HTX huy động vốn, tư vấn chuỗi giá trị. Trong đó, tập trung khâu đánh giá, phân tích quá trình sản xuất trong một chuỗi thị trường, từ người cung cấp nguyên liệu đầu vào đến người tiêu dùng và những mối quan hệ giữa các khâu; phân tích các yếu tố, xác định nhu cầu của thị trường đích; môi trường chính sách, pháp luật; sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, HTX cùng lĩnh vực; mức độ cũng như chất lượng của các hoạt động hỗ trợ... Qua đó, giúp các cán bộ tư vấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn hỗ trợ HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

* Xác định hoạt động hỗ trợ HTX, xây dựng mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị là một trong những hoạt động trọng tâm, Liên minh HTX TP Cần Thơ chủ động phối hợp với các sở, ngành hữu quan thành phố và các quận, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn cung cấp thông tin, tư vấn các quy định của pháp luật về HTX cho các sáng lập viên HTX; trực tiếp tư vấn xây dựng điều lệ, phương án tổ chức các dịch vụ, phục vụ thành viên, các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức các hoạt động của HTX; tư vấn cho các HTX tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012, phát huy giá trị, bản chất HTX và hỗ trợ các HTX phát triển ngày càng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế thị trường.

Trước tác động của dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2020, Liên minh HTX TP Cần Thơ đã tư vấn, hướng dẫn kịp thời cho các HTX thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, giảm thuế thu nhập đối với HTX và quỹ tín dụng nhân dân; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập tạo ra từ hoạt động dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất, nuôi trồng của thành viên. Đồng thời, hỗ trợ HTX nông nghiệp thực hiện miễn lệ phí môn bài theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài...  Qua đó, nhiều HTX đã duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, nâng chất hoạt động, hỗ trợ thành viên sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng tốt các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí, xây dựng thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa HTX với HTX và giữa HTX với doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ,... góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho thành viên trong chuỗi giá trị. 

Tin, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết