29/03/2021 - 10:37

Hỗ trợ hợp tác xã nâng cao năng lực thích ứng trong tình hình mới 

(CT) - Ðể nâng cao năng lực thích ứng cho các hợp tác xã (HTX) trong tình hình mới, Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp cùng với các bộ, ngành và các địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách mới, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó dịch bệnh.

Nhiều HTX được tiếp cận và mở rộng thị trường qua Hội chợ Quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác năm 2020 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ.

Nhiều HTX được tiếp cận và mở rộng thị trường qua Hội chợ Quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác năm 2020 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ.

Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với khu vực kinh tế tập thể và HTX. Ðồng thời, đánh giá mức độ HTX có thể tiếp cận, nắm bắt và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước… Từ đó, triển khai một số giải pháp, hỗ trợ phát triển HTX về bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ mới, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng… cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Ðể nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh, Liên minh HTX Việt Nam còn tăng cường thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển bền vững… Từ đó, giúp các HTX thích ứng kịp thời, phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định, góp phần nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tập thể và HTX trong tình hình mới.

Hướng tới, Liên minh HTX Việt Nam sẽ đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, HTX; đồng thời, phối hợp các bộ, ngành và các địa phương triển khai các công tác hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận các chính sách cho HTX… Ðặc biệt, trước tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhất là xu hướng chuyển đổi số, Liên minh HTX Việt Nam sẽ kiến nghị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ chính sách của Chính phủ đến nền tảng công nghệ, kỹ thuật,… từng bước sẽ giúp cho các HTX bắt kịp xu thế, chuyển mình phát triển, tiếp cận và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

MỸ HOA

Chia sẻ bài viết