23/08/2008 - 22:01

Folder Guide 1.2 - Mở thư mục nhanh hơn từ bất cứ nơi nào

Cửa sổ thiết lập của Folder Guide 1.2.

Với tiện ích này, bạn sẽ không còn phải nhắp chuột nhiều lần để đến được thư mục thường hay mở, làm mất nhiều thời gian. Nó được tích hợp vào trình đơn ngữ cảnh trên desktop, trong Windows Explorer và hộp thoại Open/Save của các ứng dụng. Folder Guide 1.2 có dung lượng chỉ 768 KB, tương thích các hệ điều hành Windows 9x/ME/2000/XP/2003 và được tải về miễn phí tại đây.

Sau khi tải về, cài đặt và kích hoạt chương trình, bạn sẽ bắt gặp giao diện thiết lập với các chức năng: Add (thêm đường dẫn vào danh sách), Edit (chỉnh sửa), Delete (xóa), Sort (Sắp xếp), Up/Down (di chuyển đường dẫn lên/xuống), Refresh (làm tươi), Import/Export (nhập/xuất tập tin lưu danh sách dự phòng). Các đường dẫn tắt trong danh sách sẽ xuất hiện dưới dạng Alias (bí danh) trong mục Folder Guide của trình đơn chuột phải. Bạn cũng có thể đưa nhanh thư mục vào danh sách bằng cách nhắp Add to Folder Guide.

HOÀNG VÂN

Chia sẻ bài viết