05/07/2008 - 21:01

Dự án phần mềm nguồn mở quản lý HIV/AIDS cho những nước nghèo

OpenMRS (Open Medical Record System) đang cung cấp một hệ thống bệnh án trực tuyến nguồn mở miễn phí để giúp phòng chống và điều trị HIV/AIDS ở các quốc gia đang phát triển. Do không có thời gian, nhà phát triển và tài chính, hầu hết các chương trình HIV/AIDS ở những quốc gia đang phát triển quản lý thông tin của họ một cách sơ sài với các bảng tính hay cơ sở dữ liệu được thiết kế đơn giản. Để khắc phục tình trạng này, tổ chức phi lợi nhuận OpenMRS (openmrs.org) đã hình thành vào năm 2004, và đã triển khai phần mềm của họ tới nhiều quốc gia châu Phi như Nam Phi, Kenya, Rwanda, Lesotho, Zimbabwe, Mozambique, Uganda và Tanzania.

OpenMRS là một nền tảng ứng dụng cho phép thiết kế một hệ thống bệnh án thích hợp mà không cần kiến thức lập trình. Nó dựa trên nguyên tắc thông tin được lưu trữ để dễ dàng tóm lược và phân tích. Ở trung tâm của nó là một tự điển khái niệm lưu trữ tất cả chẩn đoán, xét nghiệm, phương pháp, thuốc và những thông tin tổng quát khác. OpenMRS cung cấp môi trường cho phép nhiều máy khách truy cập cùng thông tin trên một máy chủ. Hệ thống cũng có tính năng cung cấp chỉ dẫn cho nhân viên chăm sóc về toa thuốc và xét nghiệm cần thiết. Một hội nghị cho người dùng hệ thống và nhà phát triển từ cộng đồng nguồn mở vừa được tổ chức ở Durban, Nam Phi, để trao đổi về cách phát triển những hệ thống này hơn nữa.

Mỹ Ngọc (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết