08/11/2019 - 14:26

Đông Đức vẫn tụt hậu so với Tây Đức về kinh tế

Theo báo cáo năm 2019 từ Chính phủ Đức và cuộc điều tra gần gây của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), mặc dù đã có những cải thiện kinh tế đáng kể trong những thập kỷ gần đây, nhưng Đông Đức vẫn tiếp tục tụt hậu so với Tây Đức sau 30 năm Bức tường Berlin sụp đổ.

Đơn cử, tỷ lệ thất nghiệp tại Đông Đức liên tục cao hơn. Như hồi năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở 6 bang thuộc Đông Đức là 6,9% so với 4,8% ở 10 bang của Tây Đức.

Thu nhập của người dân Đông Đức cũng thấp hơn. Trong năm 2017 (năm gần đây nhất được thống kê), mức thu nhập bình quân đầu người ở Đông Đức là 19.909 euro/năm, trong khi ở Tây Đức là 23.283 euro/năm. Nói cách khác, dân Đông Đức kiếm được 86% số thu nhập khả dụng của dân Tây Đức.

Đông Đức còn thua kém về năng suất lao động. Được biết, GDP bình quân đầu người ở Đông Đức trong năm 2018 là 32.108 euro, chỉ bằng 75% so với con số 42.971 euro ở Tây Đức. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng cách biệt Đông-Tây đang rút ngắn gần. Năm 1991, tỷ lệ này chỉ là 43%.

NG. CÁT (Theo Pewresearch.org)

Chia sẻ bài viết