30/01/2018 - 20:59

Cờ Đỏ phấn đấu công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Cờ Đỏ, năm 2018, huyện tập trung mọi nguồn lực phấn đấu công nhận thêm 2 xã: Thới Hưng và Đông Hiệp đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Hiện Thới Hưng và Đông Hiệp đã đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Từ kết quả này, huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động phải tập trung theo chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục tiêu, giải pháp và phương châm xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục tổ chức lại sản xuất; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; đề ra các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Song song đó, mỗi xã tích cực vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp thông qua vệ sinh môi trường, làm hàng rào, cột cờ; sử dụng nước hợp vệ sinh; tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện,...

QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết