27/05/2023 - 08:30

Chuyển đổi số tích cực và hiệu quả 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố, các ngành, các cấp huyện Phong Điền tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số (CĐS) trên các lĩnh vực. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người dân về CĐS và nền tảng số được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh huyện Phong Điền.

Xã Nhơn Ái đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thành lập Ban Chỉ đạo CĐS xã; thành lập các tổ công nghệ số (CNS) cộng đồng xã và 7/7 ấp. Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS xã, tổ CNS cộng đồng xã thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về CĐS đến người dân. Tổ CNS cộng đồng ấp triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn lại cho cá nhân, hộ gia đình trong ấp cài đặt ứng dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo CĐS xã Nhơn Ái chỉ đạo thực hiện mô hình “Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4” tại Nhà văn hóa ấp Nhơn Bình. Từ tháng 11-2022 đến nay, 5 CBCC thực hiện mô hình này hằng tuần phân công nhau trực 2 ngày thứ ba và thứ năm để hỗ trợ người dân các ấp Nhơn Bình, Nhơn Bình A và Nhơn Phú nộp hồ sơ trực tuyến các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với những trường hợp không cần xác minh)…

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh CĐS, UBND huyện Phong Điền ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng, phát triển CĐS đảm bảo tính khả thi, sát với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của huyện. Huyện thành lập Ban Chỉ đạo về CĐS huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ CNS cộng đồng. Đưa nền tảng số, CNS, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ CNS cộng đồng để thúc đẩy CĐS. Toàn huyện đã thành lập được 75 tổ CNS cộng đồng ở tất cả 75 ấp, với 150 thành viên là bí thư chi bộ, trưởng ấp, bí thư chi đoàn hoặc công an viên ấp tham gia. UBND các xã đã thành lập các nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động tổ CNS cộng đồng tại địa phương.

Ông Lê Minh Phụng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phong Điền, cho biết, UBND huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn CĐS cho 450 lượt CBCCVC; tập huấn chứng thực điện tử cho CBCC phụ trách Bộ phận Một cửa các đơn vị; tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước cho lãnh đạo các đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, tổ chức ra mắt Trung tâm điều hành thông minh; phối hợp với Sở Công Thương thành phố và Tập đoàn Viettel xây dựng mô hình “Chợ không dùng tiền mặt” tại chợ Mỹ Khánh bằng cách quét mã QR để thanh toán; hỗ trợ 28 cơ sở du lịch trên địa bàn huyện cài đặt phần mềm quản lý kinh doanh, xúc tiến quảng bá thương mại, dịch vụ, du lịch. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị thống kê, rà soát để hỗ trợ các đối tượng mở tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện chuyển tiền lương, trợ cấp qua thẻ để hạn chế chi trả bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, huyện khuyến khích, động viên CBCCVC trang bị máy tính, điện thoại thông minh để thực hiện CĐS. Đến nay, huyện có 75 CC, 1.118 VC trang bị máy tính bàn nhằm ứng dụng CNTT trong công tác; 100% CBCCVC được cung cấp, sử dụng hộp thư điện tử công vụ thường xuyên; 100% phòng, ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn được cung cấp, tích hợp ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, mạng LAN (mạng máy tính nội bộ) để ứng dụng trong hoạt động cơ quan nhà nước. Riêng Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn có tích hợp thêm phần mềm một cửa điện tử, hệ thống mạng LAN để thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. UBND và Ban Chỉ đạo CĐS huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nền tảng số vào giải quyết thủ tục hành chính. Từ năm 2022 đến nay, có gần 30% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của huyện; 100% cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử.

UBND huyện Phong Điền sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện CĐS tích cực và hiệu quả; đưa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng CNTT, thực hiện CĐS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Song song đó, tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn về các nền tảng số cho các lực lượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVC và người dân về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc CĐS, cũng như lộ trình xây dựng chính quyền số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Chia sẻ bài viết