06/03/2010 - 22:11

Chọn tập tin/thư mục chỉ bằng chuột trong Windows 7

Khi cần chọn nhiều tập tin/thư mục để xử lý, bạn phải nhấn nút Ctrl hoặc Shift và nhấp chuột để chọn trong Windows XP. Với Windows 7, thao tác của bạn sẽ đơn giản hơn nhờ vào tính năng mới là sử dụng hộp kiểm để lựa chọn. Để bật tính năng này, bạn thực hiện như sau:

- Nhấp nút Start, gõ Folder options vào ô tìm kiếm.

- Nhấp vào mục Folder Options để mở cửa sổ này.

- Trong cửa sổ Folder Options, chọn thẻ View, nhấp vào hộp kiểm “Use check boxes to select items ” và nhấn OK.

- Mở Windows Explorer, bạn sẽ thấy hộp kiểm xuất hiện trước tập tin/thư mục ngay khi di chuyển chuột lên chúng, bạn chỉ việc đánh dấu hộp kiểm để chọn.

Hoàng Tùng

Chia sẻ bài viết