12/01/2011 - 09:02

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, Phó thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM TP Cần Thơ:

Cần tạo sự đồng thuận, tham gia trực tiếp của người dân

 

Cùng với cả nước, năm 2011, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình này trên địa bàn thành phố, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Phó thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ (Ban Chỉ đạo), cho biết:


- XDNTM là Chương trình lớn và toàn diện, lần đầu tiên được thực hiện ở nước ta trên qui mô toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2010-2020 tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010. Theo tinh thần Quyết định này, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 9-6-2010 về công tác triển khai Chương trình XDNTM trên địa bàn thành phố. Tiếp theo đó, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo năm 2010 và năm 2011 theo Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM...

Năm 2010, Ban Chỉ đạo tiến hành xây dựng các quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên; chọn thí điểm các huyện, xã; hoàn thành rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia; tổ chức tuyên truyền; đào tạo, tập huấn cho cán bộ;... Năm 2011, Ban Chỉ đạo tiếp tục hoàn thành các công việc của năm 2010, trong đó ưu tiên chỉ đạo các địa phương hoàn thành quy hoạch về Đề án XDNTM; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực dân cư gắn với XDNTM”. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai chỉ đạo điểm, kiểm tra công tác đào tạo, tập huấn cán bộ về XDNTM (ưu tiên các điểm chỉ đạo của thành phố, các huyện điểm, xã điểm, các xã khó khăn). Chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện đề án quy hoạch, đề án XDNTM, lựa chọn tiêu chí cần ưu tiên thực hiện về phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, môi trường...

* Chương trình XDNTM trên địa bàn thành phố đã có những kết quả bước đầu nào, thưa ông?

- Hiện nay, Ban Chỉ đạo đang bước vào giai đoạn cuối của công tác rà soát, đánh giá thực trạng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia. Kết quả sơ bộ, 36 xã trên địa bàn thành phố hầu hết đều đạt trên 50% theo Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM. Đây được xem là bước khởi đầu khá tốt. Sau khi hoàn thành công tác rà soát, Ban Chỉ đạo tiến hành tập huấn cho cán bộ nhằm nâng cao trình độ quản lý và thực hiện Chương trình XDNTM. Ngoài ra, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự hỗ trợ của Trường Đại học Cần Thơ tiến hành thực hiện công tác qui hoạch... Năm 2011, Ban Chỉ đạo chọn và tiến hành thực hiện thí điểm 2 xã theo đúng 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM.

Tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh: T.LONG 

Tuy nhiên, XDNTM còn tồn tại những khó khăn như: hiện nay qui hoạch tổng thể chỉ dừng lại ở từng xã, chưa có qui hoạch tổng thể trên toàn địa bàn; vẫn còn không ít người dân chưa có ý thức cao trong việc thực hiện Chương trình XDNTM...

* Theo ông, làm gì để Chương trình XDNTM trên địa bàn TP Cần Thơ đảm bảo đúng tiến độ?

- Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chương trình XDNTM là cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc để thay đổi bộ mặt nông thôn; cần có sự góp sức, hỗ trợ từ phía Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt là cần phải kiên trì để hướng đến mục tiêu. Trong đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến hành triển khai thực hiện.

Theo cơ chế, ngân sách trung ương hỗ trợ 100% cho công tác qui hoạch; xây dựng đường giao thông tới trung tâm xã; xây dựng trụ sở xã, trường học đạt chuẩn, trạm y tế xã, nhà văn hóa xã; đào tạo kiến thức về XDNTM cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã... Tuy nhiên, còn rất nhiều tiêu chí cần sự hỗ trợ, góp sức từ phía người dân như: nâng cao sinh hoạt văn hóa tinh thần người dân, xây dựng nếp sinh hoạt văn hóa trong gia đình, vệ sinh nhà cửa, đường sá, khu vực... XDNTM còn gắn liền với các Nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước như Chương trình “tam nông”, thực hiện mục tiêu quốc gia về nước sạch, đào tạo nhân lực, giáo dục... Để công tác xây dựng được tiến hành tốt, các địa phương, nhất là các xã ở khu vực nông thôn, cần có ý thức ủng hộ mạnh mẽ của người dân với chủ trương này. Chính vì thế, vấn đề đặt ra là phải phát huy được vai trò chủ thể, phát huy sức mạnh nội lực từ phía người dân, tránh tâm lý trông chờ hoàn toàn từ phía Nhà nước. Cần tạo được sự đồng thuận, sự tham gia trực tiếp của người dân thì Chương trình XDNTM mới thành công được.

* Xin cảm ơn ông!

KHÁNH NAM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết