12/06/2024 - 19:44

Cái Răng tập trung tái cơ cấu, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp 

(CT) - Trong tháng 5-2024, toàn quận Cái Răng thu hoạch được 52,5ha rau màu, sản lượng đạt 707,26 tấn; 86,5ha cây ăn trái, sản lượng 752,8 tấn; 7,5ha thủy sản, sản lượng đạt 65,90 tấn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn quận thu hoạch được 289,3ha rau màu, sản lượng 3.867,57 tấn; 447,1ha cây ăn trái, sản lượng 4.028,45 tấn; 34,2ha thủy sản, sản lượng 365,2 tấn.

Nuôi cá thát lát tại phường Thường Thạnh.

Theo UBND quận Cái Răng, thời gian tới quận tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, phát triển bền vững; tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị cho các loại nông sản chủ lực. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các khoa học công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp để tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn đáp ứng yêu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Tin, ảnh: QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết