23/02/2023 - 14:48

Cả nước có 937 xã nông thôn mới nâng cao 

(CT) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến đầu tháng 2-2023, cả nước có 6.009 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); bình quân đạt 16,9 tiêu chí/xã. Trong đó, có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cả nước có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM và 18 tỉnh, thành có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), cả nước đã có 8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với hơn 4.586 chủ thể tham gia.

Xây dựng bờ kè công viên ở xã NTM kiểu mẫu Định Môn, TP Cần Thơ vừa là điểm vui chơi cho người dân vừa tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy của người dân về thực hiện xây dựng NTM gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương triển khai chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia…

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết