01/09/2013 - 20:48

Big C Việt Nam mở rộng hợp tác với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các bước xúc tiến thương mại với Big C gồm:

- Liên lạc với chuyên viên thu mua Big C

- Chào hàng mẫu và kiểm tra hồ sơ chất lượng

- Thương lượng và ký hợp đồng

- Tiến hành nhập thủ tục mới

- Đặt hàng và bán hàng

Chia sẻ bài viết