15/02/2009 - 17:23

AllDup 2.0.7 – chương trình tìm và xóa tập tin trùng lặp

Giao diện tương tác của AllDup 2.0.7.

Phần mềm này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và loại bỏ những tập tin trùng lặp được lưu trữ ở nhiều thư mục khác nhau nhằm tránh lãng phí dung lượng lưu trữ. Nó có cơ chế tìm kiếm mạnh cho phép tìm kiếm tập tin trùng lặp ở bất kỳ định dạng nào và với nhiều tiêu chuẩn kết hợp như: nội dung (content), tên (name), phần đuôi (extension), ngày khởi tạo (Create Date), ngày chỉnh sửa sau cùng (Last Modified Date) và thuộc tính (Attributes). Điểm đặc biệt của phần mềm là cho phép xem trước nội dung tập tin thuộc nhiều định dạng khác nhau, giúp bạn đưa ra quyết định xử lý chính xác. Nó cũng có nhiều lựa chọn đa dạng cho phép bạn xác định những tập tin trùng một cách đồng loạt. AllDup 2.0.7 có dung lượng 3 MB, tương thích tốt với các hệ điều hành Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, được tải về sử dụng miễn phí tại địa chỉ http://www.allsync.de/download/alldup.exe

Lê Phi

Chia sẻ bài viết