02/10/2023 - 17:08

“Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn” 

Là cuốn sách cuối cùng của nhà vật lý Stephen Hawking, vừa được dịch sang tiếng Việt, NXB Trẻ phát hành.

Sách gồm các ghi chép, bài phỏng vấn và bài giảng của Stephen Hawking trong nhiều năm được người nhà và bạn bè cùng tập hợp, biên soạn, sau khi ông qua đời vào năm 2018. “Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn” là thành quả một đời cống hiến cho khoa học, thể hiện góc nhìn của một người uyên bác vật lý về các vấn đề vũ trụ.

Tác phẩm tập hợp câu trả lời cho 10 câu hỏi ông thường được mọi người đặt ra. Nhà vật lý trả lời trên đời này không có Thượng Ðế vì không ai sáng tạo ra vũ trụ, quyết định vận mệnh con người. Ông cho rằng khi chết, con người trở về cát bụi. Khi cú nổ lớn “Big Bang” xảy ra - vũ trụ mới được thiết lập, thời gian xuất hiện…

 

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết