30/09/2021 - 19:20

Ðề nghị xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bình Thủy

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bình Thủy. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Sông Bình Thủy là một trong những tuyến sông có tình trạng sạt lở diễn biến khá phức tạp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư còn hạn hẹp nên thành phố chưa thể đầu tư xây dựng kè hết toàn tuyến. Trước mắt, UBND thành phố chỉ mới đầu tư xây dựng kè chống sạt lở đoạn có nguy cơ sạt lở cao. Cụ thể là đoạn từ Rạch Dứa đến Chùa Ông thuộc phường An Thới, với chiều dài 630m, tổng mức đầu tư 81,07 tỉ đồng. Công trình đã được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2020. Dự kiến năm 2022, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.

Trong thời gian tới, khi cân đối được nguồn vốn đầu tư hoặc tranh thủ được các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng đối với các đoạn còn lại và ưu tiên đầu tư trước đối với những đoạn có nguy cơ sạt lở cao.

Chia sẻ bài viết