01/12/2018 - 19:27

“Dẫu xuồng ba lá lênh đênh…” 

LÊ ANH PHONG

“Dẫu xuồng ba lá lênh đênh
Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi…” (*)

Câu hát cũ như lời nhắc nhủ
Nhớ khôn nguôi xuồng ba lá quê hương
Xứ đồng bãi phù sa, kênh rạch
Xứ cội nguồn, gian khó, yêu thương.

Phiên chợ nổi, nhấp nhô màu nón trắng
Gió miệt vườn, duyên dáng áo bà ba
Chèo ngọt nước, êm xuôi xuồng ba lá
Tần tảo dáng em hay dáng của quê nhà?

Xuồng ba lá theo chân người Nam bộ
Mở xứ, khai bưng, nên ruộng rẫy, ấp làng
Lại theo mẹ, theo em đi diệt tề, phá bốt
Những đội quân tóc dài làm khiếp mặt sài lang.

Xuồng ba lá theo chân người xứ ruộng
Gạo trắng, cá tươi, hoa trái ngọt thơm
Nên ấp nên làng, nên phường nên phố
Nên nghĩa tình sau trước ấm êm.

Mỏng mảnh nhẹ tênh, thân thương xuồng ba lá
Lao lách ngược xuôi sông rạch quê mình
Cần mẫn con thoi đời thường dân dã
Dệt bức tranh quê miền sông nước thanh bình!

------------

(*) Ca dao Nam bộ.

Chia sẻ bài viết