29/11/2021 - 08:06

កាសែត​កឹង​ធើជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ៣២ ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​

(កឹង​ធើ)- កាល​ពី​សប្ដាហ៍​កន្លង​ កាសែត​កឹង​ធើសហការ​ជា​មួយ​នឹង​សមា​គម​សហព័ន្ធ​នារី​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ ក្រុង​កឹង​ធើ រៀប​ចំ​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ៣២ ចំ​ណែក​ (៥០០.០០០ ដុង​/ចំ​ណែក​) និង​សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ដល់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​ក្រលំ​បាក​នៅ​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​។​ អា​ហា​រូប​ករណ៍​អា​ស្រ័យ​ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​ត្រឹង​យ៉ឹង ព្រះ​ចៅ​អធិ​ការ​វត្ត​ខ្ទឹង​ (ខេត្ត​ត្រា​វិញ​) និង​បក្ខ​ជន​សាខា​បក្ស​ ៥ ចំ​ណុះ​បក្ខ​ភាគ​កាសែត​កឹង​ធើរួម​វិភាគ​ទាន​។​ សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ ៦៤០ ក្បាល​ អា​ស្រ័យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមាជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើជូន​។​

 តំ​ណាង​ចូល​រួម​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ថត​រូប​អនុ​ស្សាវ​រីយ៍​ជា​មួយ​សិស្សា​នុ​សិស្ស​។​

“បន្ត​កម្លាំង​ដើម្បី​ប្អូន​ៗ​ទៅ​សាលា​” ជាកម្ម​វិធី​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​កម្ម​វិធី​ជា​ច្រើន​ឋិត​ក្នុង​ទម្រង់​ចលនា​ប៉ិន​ប្រ​សប់​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​កាសែត​កឹង​ធើ។​ គិត​ដោយ​ឡែក​ ៦ ខែដើម​ឆ្នាំ​ ២០២១ បក្ខ​ភាគ​កាសែត​កឹង​ធើ​បាន​ចលនា​កសាង​ផ្ទះ​មេត្តា​ធម៌​ ៣ ខ្នង​; ទទួល​គាំ​ពារ​សិស្ស​ក្រី​ក្រ កំ​ព្រា​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ ៨ នាក់​ និង​អំ​ពាវ​នាវ​ជំនួយ​ដល់​ស្ថាន​ភាព​គួរ​ឱ្យ​អា​ណិត​ជា​ច្រើន​ទៀត​៕​

                             ហាថាញ - ថាច់​ធី

Chia sẻ bài viết