24/03/2023 - 18:34

Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều xứng tầm đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại

(CT) - Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại.

Theo đó, xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của quận, nhất là vai trò đô thị trung tâm của TP Cần Thơ, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện của thành phố; đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững quận Ninh Kiều trên cơ sở phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ giá trị gia tăng cao, du lịch… Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển đô thị thông minh, “sáng, xanh, sạch, đẹp”, kiến trúc đô thị hài hòa, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều, nhân dân TP Cần Thơ nói chung.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại; là trung tâm của vùng về thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, quận Ninh Kiều là đô thị văn minh, hiện đại, đô thị thông minh, mang đặc trưng vùng sông nước của TP Cần Thơ, là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng ÐBSCL và cả nước.

N.H

Chia sẻ bài viết