21/10/2008 - 14:47

Bộ Giáo dục và đào tạo

Xây dựng Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông

(TTXVN)- Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học, THCS, THPT (gọi chung là trường phổ thông). Dự thảo này sẽ được lấy ý kiến để hoàn thiện từ các Sở Giáo dục, các phòng giáo dục và các trường của 63 tỉnh thành trong cả nước.

Dự thảo này sẽ quy định chung về nguyên tắc, điều kiện đăng ký, chu kỳ; tự đánh giá, đánh giá ngoài và đánh giá lại chất lượng giáo dục trường phổ thông; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận; khen thưởng, thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm. Đối tượng áp dụng là các trường phổ thông thuộc loại hình công lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông gồm các bước: “Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông” do các trường tự đánh giá căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục ban hành cho từng cấp học; “Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông”; “Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục trường phổ thông” do đoàn chuyên gia tiến hành, nhằm xác định mức độ trường phổ thông thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cho từng cấp học, nếu đạt tiêu chuẩn thì trường sẽ được công nhận và cấp giấy chứng nhận. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được xếp theo 3 cấp: cấp độ 1 là các trường đạt yêu cầu từ 50 -65% trên tổng số tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn; cấp độ 2 là trường đạt yêu cầu từ 65- 80% trên tổng số tiêu chí; cấp độ 3 là trường đạt từ 80% yêu cầu trở lên trên tổng số tiêu chí. Các trường chỉ đạt dưới 50% trên tổng số tiêu chí thì thời hạn tối thiểu sau 3 năm được phép đăng ký kiểm định lại.

Chia sẻ bài viết