22/09/2011 - 14:11

Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2011-2015

Ngày 21-9, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Lao động Quốc tế đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) giai đoạn 2011-2015.

Đại diện các doanh nghiệp hội viên VCCI tại các tỉnh phía Nam đã cùng trao đổi, thảo luận về các giải pháp hỗ trợ DNVVN đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật; hỗ trợ DNVVN trong công nghiệp hỗ trợ; cải cách thủ tục hành chính; thị trường và thông tin thị trường để tăng tính cạnh tranh....

Dự kiến, số doanh nghiệp (DN) mới được thành lập trong cả nước giai đoạn 2011-2015 sẽ vào khoảng 450.000, đưa tổng số DN lũy kế giai đoạn 2006-2015 đạt khoảng 1 triệu DN. Các DNVVN mới được thành lập có mức tăng bình quân 18%/năm.

Theo đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện khung pháp lý về gia nhập thị trường của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng cho các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung sửa đổi Luật Doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình phát triển mới; tháo gỡ khó khăn trong thực thi Luật; cải cách thủ tục hành chính, kết nối hệ thống đăng ký DN quốc gia và hệ thống thông tin thuế, thực hiện một cửa liên thông. Mặt khác, Chính phủ tiếp tục cải thiện khung pháp lý về việc rút lui khỏi thị trường của DN; cải thiện các chính sách và thủ tục về đầu tư; hoàn thiện khung pháp lý về các thị trường yếu tố sản xuất cho DN (vốn, đất đai, công nghệ, lao động)...

Về hỗ trợ DNVVN tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, mục tiêu đến năm 2015 sẽ đưa số lượng doanh nghiệp (DN) thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 10%/năm; 100% DN sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia, làm chủ được công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm; 30.000 kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý DNVVN được đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ, cập nhật công nghệ mới. Chương trình hỗ trợ DNVVN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho 40.000 DN...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết