17/02/2009 - 10:04

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII

Xây dựng Hội vững mạnh, tập hợp, đoàn kết và giáo dục sinh viên

* Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

Ngày 16-2, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 - 2013) đã bế mạc.

Sau gần 3 ngày làm việc, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi; Nghị quyết Đại hội và báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII trình Đại hội về tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ trước (2003 - 2008). Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 89 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất khóa VIII đã bầu ra Ban Thư ký Trung ương Hội gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung ương Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII đã nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2008 - 2013. Trong đó mục tiêu lớn nhất là: xây dựng Hội vững mạnh, tập hợp, đoàn kết và giáo dục sinh viên; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các cấp các ngành xây dựng lớp sinh viên có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú, có kỹ năng và lối sống đẹp; phát huy tiềm năng của sinh viên xung kích, tình nguyện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chung sức cùng cộng đồng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tinh thần và khẩu hiệu hành động của sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ này là: Học tập - sáng tạo - hội nhập - phát triển.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên triển khai hai cuộc vận động lớn là Cuộc vận động sinh viên 5 tốt (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt) và Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Đại hội cũng nhất trí thực hiện đồng bộ 5 chương trình hành động: Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong; Sinh viên học tập, sáng tạo; Tư vấn, hỗ trợ sinh viên; Sinh viên tình nguyện và Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Đây là giải pháp cơ bản của Hội Sinh viên Việt Nam trong việc hỗ trợ, cổ vũ, động viên, tạo điều kiện, môi trường để sinh viên Việt Nam phấn đấu, thi đua đạt danh hiệu 5 tốt.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Trong nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên, đổi mới hoạt động Hội hơn nữa để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên. Sinh viên hiện nay không chỉ có nhu cầu học tập, kiếm việc làm, vui chơi giải trí mà còn một nhu cầu rất quan trọng là khẳng định được mình, vì vậy Hội Sinh viên sẽ cố gắng trở thành cầu nối, thành một kênh quan trọng của các bạn sinh viên. Đồng thời, các cấp Hội cũng sẽ chủ động thực hiện các chương trình phối hợp với Bộ, ngành, đoàn thể trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm lo đời sống của sinh viên. Các cuộc vận động, các chương trình, phong trào tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm thu hút sinh viên tham gia. Với những giải pháp này, Hội sinh viên hy vọng sẽ đạt được mục tiêu thu hút 1 triệu hội viên từ nay đến 2013, tăng hơn 300.000 hội viên so với hiện nay.

NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết