01/06/2023 - 09:40

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân sự huyện Phong Ðiền lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ðến nay, các cơ quan, đơn vị xây dựng nhiều mô hình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Dân quân tăng gia sản xuất ở Ban CHQS thị trấn Phong Điền.

Hằng năm, LLVT huyện Phong Ðiền thực hiện tốt công tác hậu cần, bảo đảm cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ chính trị khác. Lực lượng tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; duy trì tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tại cơ quan 5.000 đồng/người/ngày. Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đề nghị về trên xây mới nhà nghỉ cho dân quân, kho lưu trữ tại Ban CHQS huyện; đảm bảo tốt nơi làm việc, ăn, nghỉ cho CBCS; sửa chữa, nâng cấp Ban CHQS xã Trường Long, chuyển đổi vị trí Ban CHQS xã Giai Xuân, quy hoạch đất xây dựng Ban CHQS xã Nhơn Ái…

Nhiều năm nay, Ban CHQS thị trấn Phong Ðiền tận dụng khu vực sân của đơn vị để trồng rau xanh... trong các thùng xốp nhằm cải thiện đời sống CBCS. Cuối năm, Ban CHQS thị trấn còn tổ chức trồng bắp cải, bắp để bán cho người dân chưng vào dịp Tết Nguyên đán. “Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tăng gia sản xuất được hơn 15 triệu đồng, góp phần chăm lo đời sống CBCS. Hiện nay, chúng tôi đang trồng thử nghiệm nấm rơm để nhập bếp ăn của đơn vị” - anh Lý Tuấn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, cho biết.

Ðảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, triển khai đầy đủ các văn bản luật mới được ban hành; duy trì nền nếp chế độ thông tin, thông báo thời sự, kịp thời định hướng tư tưởng cho CBCS; tổ chức quán triệt học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng các cấp… LLVT huyện Phong Ðiền nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật của CBCS. Trong đó, các cơ quan, đơn vị tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCS chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; quản lý chặt chẽ quân số và các mối quan hệ của CBCS; kịp thời phát hiện giáo dục, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, lao động, công tác và trong tham gia giao thông.

Công tác dân vận được Ðảng ủy, Ban CHQS huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Hằng năm, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công Tết Quân Dân. Riêng năm 2023, Tết Quân Dân được tổ chức ở xã Nhơn Nghĩa, với tổng chi phí hơn 15,5 tỉ đồng. LLVT huyện Phong Ðiền tổ chức thực hiện Phong trào Dân vận khéo do Ban Dân vận Huyện ủy Phong Ðiền phát động. Ðến nay, Ban CHQS huyện vận động hỗ trợ xây 9 căn nhà cho quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 450 triệu đồng. Ðảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo cho CBCS LLVT huyện có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Thượng tá Trần Việt Khải, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Ðiền, thời gian tới, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống và hoàn thành chương trình, nội dung học tập chính trị cho các đối tượng theo quy định. Ðơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai cho LLVT huyện các nội dung về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

LLVT huyện Phong Ðiền hướng các Phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước và thi đua đột kích vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng giai đoạn, nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thực hiện các tốt phong trào của địa phương. Ðồng thời, thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với các đoàn thể, vận động xây dựng nhà Ðồng đội cho CBCS LLVT huyện gặp khó khăn về nhà ở và tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Tết Quân Dân hằng năm trên địa bàn huyện.

Chia sẻ bài viết