03/07/2019 - 20:56

Xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có trách nhiệm nghề nghiệp 

(CT) - Ngày 3-7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đến dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về vị trí, vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được nâng lên. Đoàn Luật sư thành phố thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển tổ chức và đội ngũ luật sư. Hiện nay, thành phố có 70 văn phòng luật sư, 22 công ty luật, 13 chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật sư của các tỉnh, thành phố khác, đăng ký hoạt động tại thành phố… với tổng số 268 luật sư, đứng thứ 4 về số lượng luật sư trong số các Đoàn Luật sư của 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Hoạt động của các tổ chức luật sư và luật sư trên địa bàn đi vào nền nếp và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật của các cơ quan Trung ương và địa phương; tham gia tích cực vào công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn...

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW còn gặp khó khăn, như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ luật sư từng lúc, từng nơi có mặt chưa đạt yêu cầu; tổ chức Đảng của Đoàn Luật sư chưa phát huy tốt vai trò, việc định hướng cho hoạt động chung của Đoàn Luật sư và của đội ngũ luật sư thành phố; vẫn còn luật sư vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ luật sư, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có trách nhiệm nghề nghiệp, chung tay góp sức cùng thành phố thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo hoạt động của luật sư được thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

H.D

Chia sẻ bài viết