16/12/2017 - 09:30

Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 

Ngày 15-12 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Trao cờ đơn vị đăng cai năm 2018 cho UBMTTQVN TP Hải Phòng. Ảnh: VĂN SƠN-TTXVN

Đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã đạt được trong năm 2017; đặc biệt đánh giá cao những mô hình, những sáng tạo trong công tác Mặt trận của các thành phố, đề nghị những mô hình này cần phải được nhân rộng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong công tác Mặt trận là góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Vì vậy trong năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, tâm tư của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng, chính quyền những nguyện vọng chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, Mặt trận phải tạo bước mạnh mẽ trong vai trò giám sát, phản biện đặc biệt là giám sát trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ các thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông…

Năm 2017, MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với Đảng bộ, chính quyền chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội khác; chủ động và phối hợp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Đặc biệt, Mặt trận các thành phố phối hợp triển khai thực hiện đợt cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7) đạt kết quả tốt…

VĂN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết