05/03/2020 - 20:47

Xác định nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(CT)- Ngày 5-3, đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp Hội đồng Quy hoạch TP Cần Thơ thông qua nhiệm vụ quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp TP Cần Thơ sử dụng trong hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố. Thời gian tổ chức lập và hoàn thành lập Quy hoạch là từ tháng 9-2019 đến tháng 2-2021, với tổng kinh phí dự kiến gần 58,7 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Trong nhiệm vụ lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ngành, quận huyện đề xuất 32 nội dung để tích hợp, hướng đến loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Đồng thời, xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn thành phố hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai; tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội - môi trường...

Căn cứ vào dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch, các sở, ngành, quận, huyện là thành viên Hội đồng Quy hoạch thành phố góp ý một số vấn đề liên quan đến quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch. Trong đó, yêu cầu nội dung Quy hoạch phải xây dựng được phương án phát triển toàn diện, dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm và có bước đi thích hợp với trật tự ưu tiên rõ ràng; có tính tới yêu cầu phát triển của cả nước và vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải cụ thể được phương án phát triển cho thành phố trong 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch, phải tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch thành phố. Từ đó nhanh chóng hoàn chỉnh các dự thảo, báo cáo tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trước ngày 15-3 để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng triển khai họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của Trung ương để sớm được thông qua và đi vào triển khai lập Quy hoạch. 

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết