01/03/2020 - 09:37

Xa rồi bóng nhỏ một trưa

Dĩ Lang

Em còn tóc ngắn đong đưa
tôi còn nửa cái ban trưa một mình
cớ gì gió cứ làm thinh
để em bắt chước buộc tình tôi si
 
Em cười híp mắt làm chỉ
cho tôi mất ngủ cũng vì nhớ ai
tóc buông buông xoã bờ vai
vai nghiêng nghiêng nắng trưa nay đợi chờ
 
Mắc gì tôi cứ làm thơ
mắc gì tôi cứ ngẩn ngơ ánh nhìn
gió đừng mượn cớ làm thinh
để tôi mượn ké bóng hình tương tư
 
Dùng dằng một nỗi hình như
tình trong quán cũ khước từ khách quen
mắc gì tôi nợ bon chen
để tàn qua buổi người lên xe rồi
 
Em về chốn đó xa xôi
trưa nay mới biết là tôi si tình

 

Chia sẻ bài viết