06/03/2009 - 07:58

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm để góp phần ổn định xã hội

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS; phòng chống các tệ nạn xã hội diễn ra trong 2 ngày (4 và 5/3/2009), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã kết luận: Những thành tựu về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong năm 2008 cho thấy, ở địa bàn nào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và gia đình gắn kết với các lực lượng chức năng thì ở đó tệ nạn và tội phạm được kiềm chế, đẩy lùi. Với 21 tỉnh, thành phố tăng số người nghiện và tỷ lệ hơn 80% số người nhiễm HIV ở nhóm trẻ tuổi là một thách thức lớn và biểu hiện tính chất phức tạp của tội phạm, các tệ nạn ma túy, mại dâm. Vì vậy, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm là nhiệm vụ thường xuyên, phải được tiến hành liên tục, bền bỉ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cần thiết trong năm 2009 để tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh kiềm chế, đẩy lùi HIV/AIDS, ma túy, mại dâm..., góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu các Bộ, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương để truy quét, xóa bỏ, xử lý các tụ điểm ma túy phức tạp, các đường dây ma túy xuyên quốc gia, quốc tế. Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá thực trạng người nghiện ma túy; đôn đốc thực hiện đầy đủ chế độ thống kê về phòng chống ma túy để nắm chắc tình hình, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động phòng, chống ma túy một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tuyên truyền, vận động nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện, cây cần sa. Mặt khác, chính quyền, các đoàn thể cơ sở phải chú trọng việc vận động, kết hợp với tăng cường kiểm soát và triệt để xử lý việc tái trồng cây thuốc phiện; kiểm soát chặt chẽ việc triển khai chương trình xóa đói, giảm nghèo ở vùng biên giới, vùng giáp ranh. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010 cũng như của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp. Tăng cường chất lượng dịch vụ về can thiệp dự phòng, tư vấn, xét nghiệm và chăm sóc, điều trị cho những người bị nhiễm HIV; nhân rộng các mô hình cai nghiện thành công và hiệu quả trong phạm vi cả nước; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện xuống mức thấp nhất. Xem xét các cơ chế, giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Trong năm 2009, các Bộ, ngành, địa phương tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống HIV/AIDS, nhất là việc phối hợp truy quét tội phạm ma túy xuyên quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực và kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS..., đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí của Trung ương cấp cũng như nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm, tránh để thất thoát, lãng phí. Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế... cùng Thường trực Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm duy trì giao ban định kỳ nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những mặt còn hạn chế; rà soát những vướng mắc, bất cập để kiến nghị lên Chính phủ kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh...

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết