02/11/2013 - 21:41

VĨNH LONG: Xã hội hóa đầu tư xây dựng phát triển chợ

Theo quy hoạch phát triển chợ đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có khoảng 123 chợ, gồm 4 chợ đầu mối nông sản tại TP Vĩnh Long, huyện Tam Bình, huyện Bình Tân và huyện Bình Minh; 5 chợ hạng 1; 26 chợ hạng 2; 88 chợ hạng 3.

Trong đó, các chợ hạng 1 sẽ được đầu tư nâng cấp: Chợ trung tâm TP Vĩnh Long; các chợ thị trấn Trà Ôn, thị trấn Vũng Liêm, thị trấn Tam Bình và phường Cái Vồn (huyện Bình Minh) thành chợ hạng 1. Nâng cấp 26 chợ hạng 2, gồm 17 chợ hiện có và nâng cấp 9 chợ hạng 3 lên thành chợ hạng 2. Cải tạo, nâng cấp các chợ hạng 3 hiện hữu; nâng cấp, xây mới các điểm chợ tạm theo đúng quy hoạch và xây dựng phát triển chợ mới tại các xã chưa có chợ, nhưng có nhu cầu đầu tư.

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 110 chợ. Việc quy hoạch chợ từ nay đến năm 2020 nhằm xây dựng phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển chợ và theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Đồng thời, khai thác hiệu quả mạng lưới chợ, góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa giữa các vùng trong tỉnh, phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống cho người dân. UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ ưu đãi mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng phát triển chợ theo hướng xã hội hóa. Trước mắt sẽ tập trung xây dựng hoàn thành 3 chợ trọng điểm: chợ Hựu Thành, chợ Cái Ngang, chợ Nguyễn Văn Thảnh và các chợ tại các xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tin, ảnh: V.K.K

Chia sẻ bài viết