12/06/2009 - 07:50

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Ủy ban Điều phối quốc tế chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) vừa công nhận đưa Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) và Mũi Cà Mau của nước ta vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQ TG), nâng tổng số lên 8 KDTSQTG và đứng đầu các nước Đông Nam Á về số lượng các KDTSQTG.

Sau khi được UNESCO công nhận là dự trữ sinh quyển thế giới, khu Cát Bà đã chủ động hợp tác trong “sáng kiến Jeju” (Kỳ họp thứ 21 của MAB được tổ chức vào tháng 5 vừa qua tại Jeju- Hàn Quốc) với mục tiêu nhằm xác định các biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch trên thế giới. KDTSQTG Kiên Giang đã ký được hợp đồng trị giá 2 triệu USD với một đơn vị của Đức trong việc bảo tồn và phát triển. Hiện nay, các KDTSQTG đã có những chương trình hành động cụ thể để duy trì như “Chương trình hành động của Madrid”, hệ thống KDTSQ Đông Á liên minh với nhau nhằm mục đích học tập kinh nghiệm, chia sẻ cách bảo tồn, nghiên cứu loài động vật khoa học...

Ông Phạm Sanh Châu - Tổng thư ký của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết: Mô hình khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được lựa chọn là mô hình bảo vệ thí điểm bởi Việt Nam đã lồng ghép việc bảo tồn với phát triển bền vững. Khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam không chỉ nhấn mạnh đến đa dạng sinh học mà còn chú trọng đến sự đa dạng văn hóa, cộng đồng xã hội.

PHƯƠNG ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết