31/12/2019 - 15:33

Việt Nam chưa tận dụng tốt thời kỳ dân số vàng 

(CTO) – Ngày 30–12, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo cung cấp thông tin và nâng cao kỹ năng tuyên truyền về dân số và phát triển cho các nhà báo đến từ 33 tỉnh, thành miền Trung và phía Nam.

Bà Đỗ Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục, Tổng cục dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc hội thảo.

Nội dung hội thảo xoay quanh những vấn đề của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; kỹ năng viết bài, đưa tin, truyền thông chuyển đổi hành vi về công tác dân số trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đánh giá, cùng với những thành tựu đạt được của công tác dân số - KHHGĐ, hiện nay, dân số nước ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Đó là vấn đề chênh lệch mức sinh khá lớn giữa các vùng miền; xu thế mức sinh giảm xuống quá thấp ở nhiều địa phương; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, ở mức nghiêm trọng; lợi thế dân số vàng chưa được tận dụng tốt. Tốc độ già hóa dân số ở nước ta diễn ra nhanh nhất thế giới, song các giải pháp thích ứng chưa được triển khai. Chất lượng dân số còn nhiều hạn chế; thực trạng quản lý dân cư phân tán, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội hiện đại.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Ngày 22-11-2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 với các mục tiêu tổng quát duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trước những thách thức và các mục tiêu trong tương lai, công tác dân số đất nước cần sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, trong đó, có vai trò quan trọng của đội ngũ truyền thông, báo chí.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết