14/06/2011 - 10:19

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 40/2011/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11-4-2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, mức phạt các hành vi vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục đại học sẽ phải chịu xử lý từ 60 triệu - 100 triệu đồng. Các hành vi tổ chức hoạt động giáo dục theo các chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc hành vi cho phép sai thẩm quyền theo các mức phạt từ 500.000 đồng tới 10 triệu đồng tùy cấp học.

Hành vi không thực hiện đúng nội dung thông báo tuyển sinh, đào tạo của đơn vị cũng sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Các trường tuyển vượt quá chỉ tiêu số lượng, sai đối tượng hoặc tiêu chuẩn theo quy định với các mức phạt tùy thuộc các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, cụ thể từ 3 triệu tới 80 triệu đồng. Hành vi vi phạm quy định về tuyển sinh để đào tạo ở nước ngoài hoặc ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ sẽ bị phạt từ 5 - 60 triệu đồng.

Hành vi ngược đãi, hành hạ người học; xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo cũng sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số hình thức xử phạt như: tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn nếu vi phạm lần đầu và không thời hạn nếu tái phạm...

Chia sẻ bài viết