“Cung đàn về trên bến xa…”

“Nắng đã về chiều chỉ mong đêm khoan vội đến, nhưng đêm có đến thì cũng là sự chuyển hóa bình thường của thời gian. Cái chính là ta có thể để lại được cái gì làm đẹp, làm vui cho cuộc sống mà ta đã từng có mặt”.