13/01/2009 - 08:42

Vận động để phần lớn nông hộ tham gia các hình thức kinh tế tập thể

* Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương bậc cao cho các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (HTX) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX khóa III và Lễ trao tặng Huân chương bậc cao của Nhà nước. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động tặng 11 đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng dân tộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra 9 nhóm giải pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Ban chấp hành sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể, Chỉ thị 20/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tham gia hoạch định chính sách và hoàn thiện thể chế về kinh tế tập thể; tăng cường quan hệ phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác phát triển và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX. Ban chấp hành chuẩn bị tốt Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam và kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phấn đấu đạt mục tiêu phát triển thành viên trong năm 2009.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tập trung vận động để phần lớn số hộ nông dân trên địa bàn nông thôn tham gia các hình thức kinh tế tập thể hoặc có sử dụng dịch vụ của các tổ hợp tác, HTX; tập trung đổi mới phát triển số HTX, tổ hợp tác hiện có; phấn đấu số HTX làm ăn khá giỏi đạt 55%; thành lập mới từ 850 đến 900 HTX trong đó chú trọng và nhân rộng mô hình HTX như HTX nhà ở, HTX môi trường, HTX chợ và HTX y tế...Phấn đấu mỗi tỉnh có 15 đến 20 mô hình HTX vững mạnh toàn diện và điển hình tiên tiến; tập trung giải quyết số HTX không có khả năng củng cố vẫn tồn tại hình thức; vận động đảm bảo chỉ tiêu HXT tham gia thành viên Liên minh HTX Việt Nam như Đại hội III đề ra.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã vẫn còn nhiều hạn chế như công tác tư vấn phát triển HTX còn yếu bởi cán bộ có kỹ năng tư vấn ít, nguồn kinh phí hạn chế; việc hướng dẫn xây dựng các mô hình còn chậm; đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống còn yếu, thiếu, chưa được bổ sung kịp thời; chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa cao, còn thiếu tính thực tiễn. Một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố hoạt động yếu, bị động và chưa thể hiện được vai trò của mình đối với các HTX và thành viên.

UYÊN HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết