05/03/2011 - 08:45

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

Ngày 4-3 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể ở Trung ương. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim nêu rõ, Hội nghị này là bước hai trong các bước tiến hành công việc bầu cử ĐBQH. Sau Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến chính thức về số lượng, cơ cấu, thành phần, về tiêu chuẩn ĐBQH, vì vậy đề nghị các đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương sau hội nghị này tiến hành các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn để giới thiệu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu của đơn vị mình ra ứng cử ĐBQH khóa XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội theo bước hai quy trình hiệp thương; hướng dẫn làm hồ sơ và các biểu mẫu giới thiệu người ra ứng cử. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu sẽ dự kiến người ứng cử đại biểu Quốc hội và tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, Ban lãnh đạo họp mở rộng để thảo luận, lựa chọn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội theo các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001...

Hội nghị cũng đã nghe Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào hướng dẫn việc kê khai tài sản của người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND và xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan việc kê khai tài sản của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trong đó bao gồm trình tự, thủ tục xác minh tài sản kê khai, giải trình về việc kê khai tài sản, kết luận và công khai bản kết luận kê khai tài sản... của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết