08/12/2012 - 16:50

VĨNH LONG

Ưu tiên bố trí dự án khuyến công cho các xã xây dựng nông thôn mới

Năm 2013, tỉnh Vĩnh Long ưu tiên bố trí các dự án khuyến công cho các xã xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại khu vực nông thôn và hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh của 7 sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Minh Tho, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, tuy nguồn vốn chương trình khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương đầu tư cho các dự án có quy mô vốn không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất ở nông thôn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Năm 2012, cùng với hỗ trợ 9 doanh nghiệp xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng thiết bị công nghệ mới, mô hình sản xuất sạch hơn…, chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Long tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông thôn thông qua tổ chức 14 lớp tập huấn, đào tạo khởi sự doanh nghiệp và 9 lớp dạy nghề, truyền nghề cho 310 lao động nông thôn.

HUỲNH KIM PHƯỢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết